Videncenter

normal
grey
Left
Vores videncenter samler tankerne

Vi har en vision om at samle idéer og gode metoder i vores videncenter

Kvalificering af arbejdet med frivillige i skolerne

Skolens Venner samler viden om, hvordan man får det bedste ud af at have frivillige skolevenner i skolen. Senest har vi publiceret en rapport, der samler den viden, vi har indsamlet i løbet af vinteren 2018-19.

 

Skolens Venner i pressen

Lyt til udsendelser, læs artikler og debatindlæg bragt i de landsdækkende medier om Skolens Venner. 

Ny rapport om skolestart

Dårlig skolestart kan skade chancer for job og uddannelse senere i livet. En undersøgelse viser, at børn med trivselsudfordringer havde lavere chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Rapporten har fulgt 4.875 børn født i efteråret 1995 fra skolestart til starten af 20'erne, og viser et tydeligt billede af, hvor vigtig en tryg skolestart er. Du kan læse hele rapporten fra VIVE på linket herunder.

Ny bevilling til Skolens Venner

Alle børn bør have en god skolestart, men for nogle børn kan starten på skolelivet være forbundet med faglige, sociale og personlige vanskeligheder. Egmont Fonden sætter derfor særligt fokus på ’den gode skolestart’ i 2019 med bevillinger til tiltag, der understøtter en positiv udvikling på området. Skolens Venner er blevet optaget i støtteprogrammet og modtager støtte til organisationsudvikling i 2019/2020. Du kan læse meget mere om årstemaet på linket herunder.

Gode relationer og dialog

Skolens Venner tror på, at gode relationer og dialog er vejen til det gode skoleliv. Ifølge Professor Per Fibæk Laursen på DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, er dialog det centrale i god undervisning. 

TrygFondens projekt fra Skolens Venner i Gribskov

For 3 år siden henvendte Merete Drud sig til frivilligcenteret i Gribskov Kommune. Hun havde nogle år været frivillig hjælper på forskellige skoler i kommunen og ville gerne udbrede skolevenner til flere skoler, elever og borgere.

Hvorfor bruge frivillige i skolerne?
Download vores pjecer og foldere om frivillighed, rekruttering og samarbejde

I forbindelse med arbejdet med kvalificering af frivillige i skolerne, udarbejder vi i løbet af 2019 en række foldere, som du kan læse nærmere om her eller downloade. 

Årshjulet

Skolens Venner har lavet et årshjul, der hjælper skolerne med at holde fast i deres skolevenner.

Venskabsaftalen

Læs vores venskabsaftale

Gode råd til til skolerne om at have frivillige

Lav en tydelig rollefordeling, og snak om samarbejdet 

Det er læreren, der styrer samarbejdet, og skolevennen hjælper eleverne ud fra lærerens ønsker. Skab gensidig tillid og respekt i samarbejdet, og sørg for løbende dialog mellem den frivillige og læreren. 

 

 

 

Involvér forældre og skolebestyrelse

Det skaber tillid, hvis skolen introducerer samarbejdet med skolevenner på skolen. Det kan ske på et forældremøde, hvor den frivillige bliver præsenteret for klassens forældre og bliver kommunikeret på intranettet.

 

 

 

Hele skolens personale skal inddrages i samarbejdet med skolevenner på skolen

Det er vigtigt, at samarbejdet mellem de frivillige og personalet ikke bliver til belastning for medarbejderne. Den frivilliges indsats skal være et positivt supplement i dagligdagen. Det er ligeledes vigtigt at understrege overfor lærerne på skolen, at de ikke går glip af andre ressourcer, fordi de har en skoleven i klassen.


 

 

Udpeg en kontaktperson eller to blandt lærergruppen

Skolens kontaktperson samarbejder med den lokale afdeling af Skolens Venner og skal også byde den frivillige velkommen, vise vedkommende til rette og besvare eventuelle spørgsmål. Det skaber tryghed for både personale og frivillige.

 

 

 

Gør skolevenner synlige både på hjemmesiden og på skolen

Det er vigtigt, at de frivillige skolevenner bliver synlige, så både elever, forældre og personale ved, at de er på skolen. Det kan ske ved at hænge billeder med navn af skolevennerne på gangen og informere på skolens hjemmeside i forbindelse med Åben Skole, at skolen samarbejder med Skolens Venner. 

 

 

 

Invitér skolevenner med til arrangementer på skolen

Det styrker samarbejdet og er med til at fastholde de frivillige. 

 

 

 

 

Løbende inddragelse og evaluering

Det er en god idé, at skolen arrangerer evalueringsmøder. Her kan lærere og frivillige evaluere og få talt om, hvordan det går. 

 

 

 

Vær informativ over for de frivillige

Fortæl, hvis der sker ændringer på skolen eller i det daglige arbejde, som er relevante for de frivillige. Lån den frivillige de bøger, som eleverne bruger, hvis det giver mening.

 

 

 

Støt også skolevennen, hvis der sker noget alvorligt

Hvis der sker alvorlige hændelser, påvirker det hele klassen. Tag derfor også en snak med skolevennen om det.

 

 

 

Klæd den frivillige på

Læreren i klassen kan sende årsplanen til den frivillige, så vedkommende er orienteret om de overordnede temaer i undervisningen. Nogle lærere vælger også at sende ugeplaner til de frivillige. Det er op til det enkelte samarbejde, hvad der passer godt.

grey
Full