Gode råd til at have frivillige på skolen

normal
normal
Right
Gode råd til at have frivillige på skolen

Hvordan får skolen, læreren og skolevennen det bedste ud af venskabet?

Hvordan får skolen, læreren og skolevennen det bedste ud af venskabet?

Lav en tydelig rollefordeling og snak om samarbejdet. 

Det er læreren, der er styrer samarbejdet, skolevennen hjælper eleverne ud fra lærerens ønsker. Overvej om I som skole ønsker at skolevennen skal komme, hvis læreren er syg og der er vikar i stedet for. Skab gensidig tillid og respekt i samarbejdet og sørg for løbende dialog mellem den frivillige og læreren. 


2

Involver forældre og skolebestyrelse.

Det skaber en tillid hvis skolen introducerer brugen af skolevenner på stedet. Det kan ske til et forældremøde, hvor den frivillige bliver præsenteret for klassens forældre. Det kan også blive kommunikeret på intranettet. Det er også en god måde at rekruttere flere skolevenner på.


3

Hele skolens personale skal inddrages i ordningen med skolevenner på skolen.

Det er vigtigt at samarbejdet mellem de frivillige og personalet ikke bliver til belastning for medarbejderne eller eleverne. Den frivilliges indsats skal være et positivt supplement i dagligdagen. Det er ligeledes vigtigt at understrege over for lærerne på skolen, at de ikke går glip af andre ressourcer fordi de har en skoleven i klassen.


4

Udpeg en tovholder eller to blandt lærergruppen.

Som skal byde den frivillige velkommen, vise vedkommende tilrette og besvare spørgsmål. Det skaber en tryghed for både personale og frivillige.


5

Gør skolevenner synlige både på hjemmesiden og på skolen.

Det er vigtigt at de frivillige skolevenner bliver synlige, så både elever, forældre og personale ved at de er på skolen.

 


6

Inviter skolevenner med til både de festlige og faglige arrangementer på skolen.

Der er stor rift om de frivillige, så både for at fastholde og rekrutterer frivillige, skal de have anerkendelse og føle sig inkluderet.


7

Løbende inddragelse og værdsættelse.

Den lokale kontaktperson for de frivillige bør arrangere evalueringsmøder. Her kan de evaluere og få talt om hvordan det går. De frivilliges ”løn” er anerkendelse, så sørg for at personalegruppen ved der er frivillige på skolen, selvom de ikke har en skoleven i deres klasse.


8

Orienter de frivillige.

Fortæl hvis der sker ændringer på skolen eller i det daglige arbejde, som er relevant for de frivillige. Giv de frivillige billeder af eleverne med deres navne, mange frivillige vil gerne kunne navne på eleverne i klassen. Lån den frivillige de bøger eleverne bruger, hvis det giver mening.


9

Støt også skolevennen hvis der sker noget alvorligt

Hvis der er dødsfald i forældregruppen i en klasse eller andre alvorlige hændelser, vil det også påvirke skolevennen. Så giv skolevennen den sammen støtte som man giver læreren.


10

Klæd den frivillige på.

Læreren i klassen kan sende årsplanen til den frivillige, så selvom den frivillige kun kommer 2 timer om ugen, er vedkommende klædt på til hvad der er af overordnede temaer i undervisningen. Nogle lærere vælger også at sende ugeplaner til de frivillige og give dem ”lektier” for i de bøger der undervises i, så de kan orientere sig i hvad læreren underviser i. Det er op til det enkelte samarbejde, hvad der passer godt.

grey
Left
normal
grey
Left
Skoleven, Gentofte

”Glæden ved at være med i et fællesskab”