Artikler om skolens forpligtigelser

normal
normal
Right
Hvad kræver det at få en skoleven?

Frivillige skolevenner giver glæde og overskud i timerne, når rammerne er på plads. Se skolens rolle i samarbejdet. 

Skolens opgaver når de får skolevenner.

 

Udpeg en ansvarlig på jeres skole 

Det fungerer bedst, hvis en lærer og en skolesekretær, i fællesskab, sikre at skolevennerne kommer godt i gang og informerer personalet om skolevennerne på skolen. 

Byd skolevenner velkommen 

Nye skolevenner skal introduceres. Både på skolens hjemmeside og på en opslagstavle. Så ved alle, at der er kommet en ny skoleven.

Få aftalen ned på skrift

Det er skolens ansvar, at der underskrives en venskabsaftale og indhentes en børneattest. Vi hjælper med formalia, men det er mellem skoleledelsen og den frivillige, at aftalen indgås. 

Lad skolevennen læse med 

Nogle skolevenner er glade for at kunne læse de bøger, eleverne bliver undervist efter. Tilbyd derfor nye skolevenner et sæt af de relevante bøger, efter behov.

Inkluder jeres skoleven

Skolevenner er voksne, der bruger tid og kræfter på jeres skole, helt frivilligt. Husk at give skolevenner adgang til personalerummet, kaffemaskinen, frugtordning osv. på linje med det øvrige personale. I kan også invitere skolevenner skal med til skolens fester og faglige arrangementer, hvor det giver mening.

Bak op som ledelse 

Som skoleledelse byder I nye skolevenner velkommen på skolen. En gang om året deltager I også i et årligt møde med skolevennerne, hvor I sammen kan evaluere, hvordan det går.

Navneskilte kan give ro i rollerne 

Hvis skolen eller skolevennerne ønsker det, kan vi udlevere navneskilte til de frivillige, så det er tydeligt for personale, elever og forældre, hvem skolevennerne er. 

Tag hånd om de frivillige 

Hvis en voldsom hændelse skulle indtræffe, tager skolens ansvarlige hånd om skolevennerne. Det kan fx være forældre-dødsfald, overgreb fra elever, eller lignende i den klasse, som skolevennen er tilknyttet.

Husk at sige tak og på gensyn

Send en mail og sig tak til jeres skolevenner ved afslutningen af skoleåret, hold et evalueringmøde inden sommerferien – og husk at invitere dem til et opstartsmøde ved det næste skoleårs begyndelse.

grey
Left
normal
normal
Left
Skoleven, Roskilde

”Jeg får indblik i hvordan skolen fungerer i dag og føler jeg gør en forskel ved at give en ekstra hånd. Og så er der bare hyggeligt at være sammen med børnene. ”