Hvordan samarbejder lærer og skoleven?

normal
normal
Right
Hvordan samarbejder lærer og skoleven?

En skoleven hjælper til i klassen, mens læreren har ansvaret. Skolens Venner har beskrevet rollen helt præcist - det giver ro til samarbejdet, når en skoleven er på skolen. 

Læreren og den hjælpende hånd

Tillid og fælles værdier

Et godt samarbejde er den vigtigste forudsætning, når en skoleven skal være til gavn for undervisningen. I Skolens Venner tror vi på, at et godt samarbejde er båret af fælles værdier som respekt, tillid, åbenhed, troværdig og anerkendelse.

Klare roller 

Som skoleven respekterer du læreren som den faglige og pædagogiske leder af undervisningen. Som lærer respekterer du omvendt skolevennen som en frivillig, der kan byde ind med en kvalitet i hverdagen. 

Gensidig samtale 

Samarbejdet kræver, at lærer og skoleven har mulighed for at tale sammen om klassen i ny og næ, så skolevennen får indsigt i de overvejelser, læreren har om klassen og undervisningen. 

I disse samtaler bør der også være mulighed for, at skolevennen kan komme med betragtninger om klassen, og at læreren på den måde kan bruge skolevennen som sparringspartner.

normal
Left
normal
normal
Left
Skoleven, Roskilde

”Det giver mig stor glæde at være sammen med børn & unge og støtte dem i troen på deres evner og potentiale; ligeledes at være med til at støtte lærere i deres yderst vigtige arbejde ifm. læring og dannelse.”