​​​​​​​​​​​​​​Roskilde

Skolens Venner roskilde
normal
normal
Right
​​​​​​​​​​​​​​Roskilde

Velkommen!

Roskildeafdelingen af Skolens Venner er foreningens ældste og største – og der er efterspørgsel efter mange flere skolevenner i Roskilde, så der er også plads til dig! Læs om os her.

Skolevennerne i Roskilde er fortrinsvis pensionister, som godt kan lide at være sammen med børn, og som har et personligt overskud at dele ud af. De fleste er skoleven i en bestemt klasse et par timer om ugen, men mange finder lyst og tid til at være i klassen i flere lektioner.

Som skoleven holder du dig aktiv og mental sund gennem samværet med børn og unge og får ekstra livsglæde og gode oplevelser. Du får mulighed for at hjælpe og støtte børnene, dele ud af dine erfaringer fra et langt liv og til at mindske afstanden mellem generationerne. Din frivillige indsats som skoleven styrker dermed sammenhængskraften i vores velfærdssamfund.

I Roskilde afdelingen lægger vi vægt på, at vi som skolevenner har et socialt netværk blandt ligesindede. Vi mødes derfor jævnligt til forskellige arrangementer, hvor vi under hyggelige former kan lære hinanden at kende og udveksle erfaringer og dele oplevelser fra vores frivillige arbejde i skolen.

Vil du høre mere om at være skoleven i Roskilde, er du velkommen til at kontakte formanden Lise Hogstad.

grey
Right
Bestyrelsesformand

Kontakt: Lise Hogstad                                              

Tlf.: 42 92 05 92                                                      

Mød Roskilde lokalafdeling på https://www.facebook.com/Skolensvennerroskilde/?fref=ts