pjecer, foldere etc.

Pjecer, foldere etc.

Skolens Venner har i 2019 udgivet folderen 'Velkommen til Skolens Venner'. Folderen er trykt i 2000 eksemplarer. 

 

 

grey
Full