/om-os-formaal

OM OS

 

Skolens Venner blev stiftet i 2013 med det formål at skabe mulighed for et mere åbent og nærværende miljø i klassen, som kan fremme læring generelt for eleverne, og samtidig skabe bedre mulighed for at fremme social inklusion og læring for socialt sårbare.

 

Skolevenner støtter den enkelte elev i fællesskabet i klassen, og kan både have særligt fokus på de elever, der har det svært og mistrives, eller et mere generelt fokus på hele klassen, der giver lærerne overskud til at gøre noget ekstra for de svageste elever.

 

Skolens Venner er organiseret i en landsforening, lokalforeninger og et lille lønnet sekretariat, som udfolder den strategiske målsætning og daglige drift. 

 

Skolens Venner er en landsdækkende frivilligforening med over 150 aktive skolevenner i hele landet. De frivillige er tilknyttet en lokalafdeling, der står for matchet mellem skole og frivillig. Lokalforeningerne er alle medlem af landsforeningen, der understøttes af et sekretariat i København. Skolens Venner er en ikke-politisk forening og fungerer uafhængigt af religion, økonomiske interesser og offentlige myndigheder 

 

normal
Full
Vedtægter

Skolens Venners dna er foreningens vedtægter, som du kan læse ved at trykke herunder.

Vores holdning

 

Skolens venner er en forening af frivillige, der giver en hånd med i skolen. Vi arbejder for, at så mange børn som muligt mærker, at de bliver set og hørt – og at de oplever at få positiv opmærksomhed i hverdagen.

 

Selvværd i skolen – og i resten af livet

En skolevens fornemmeste opgave er at give tryghed. Med tillid, omsorg og nærvær bidrager skolevennen med at løfte elevernes selvværd. Det, mener vi, er en vigtig forudsætning for børns læring og sociale liv - og senere for et godt voksenliv. 

 

Tid til vigtige relationer 

Med en skoleven i klassen får læreren bedre tid til den enkelte elev. Det styrker relationerne mellem lærer og elev og betyder, at eleverne får mere voksenkontakt. En skoleven er den ekstra voksne i klassen, der medvirker til at styrke elevernes personlige, sociale og faglige udvikling. 

 

En skoleven er ikke en lærer

En skoleven hverken kan eller skal erstatte fagprofessionelt personale. Skolevenner indgår i lærerstyrede aktiviteter som en støtte til eleverne. Vi respekterer lærerne som de fagligt professionelle og hjælper dem under deres vejledning. 

 

Vi samarbejder med de faglige foreninger

Det bærende element i Skolens Venner er klare retningslinjer og tydelige roller. Derfor samarbejder vi med Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen  som støtter vores indsats for frivillige skolevenner på skolerne.

 

Oplev at gøre en forskel

Vores frivillige oplever at gøre en forskel. Som skoleven bliver du rig på gode oplevelser og relationer til elever, lærere og andre skolevenner. Du bliver en del af et engageret netværk og kan deltage i forskellige arrangementer og sammenkomster i lokalforeningerne, hvor glæder og oplevelser fra livet som skoleven kan deles.

 

Vi klarer rammerne, I nyder venskabet 

I Skolens Venner har vi mange års erfaring med, hvordan man får det bedste ud af frivillige på skolerne – og den viden deler vi med både skoler og frivillige.

 

Det er nemt at komme i gang med at blive eller få en Skoleven. Vi sikrer kvaliteten i samarbejdet ved at stå for samtaler med både den frivillige skoleven, læreren og skolens kontaktperson. 

 

Til støtte for det gode samarbejde har vi også udarbejdet en venskabsaftale, der sikrer venskabet for alle parter.  

 

Lokale venskaber 

Skolens Venner fremmer kontakten mellem lokalsamfundet og skolerne. En kontakt, som skaber respekt for lærernes arbejde i befolkningen, og som åbner skolerne for den verden, der eksisterer uden for skolens mure. 

Med en skoleven i klassen, har du som lærer flere muligheder for at organisere undervisningen, hvor der kræves flere voksnes tilstedeværelse fx ved arrangementer ud af skolen. 

 

Vi arbejder for flere frivillige i skolerne

Skolens Venner indsamler erfaringer om arbejdet med frivillige på danske skoler. Læs mere i vores videnscenter

grey
Full
full
grey
Left
Efterspørgsel i hele landet

Skolevenner er organiseret i lokalforeninger, der står for kontakten mellem frivillige og medlemsskoler. Vi har dog en række medlemsskoler, der endnu ikke har lokalforeninger og nok frivillige hænder. 

Bliv frivillig lokalkoordinator

Bliv frivillig

Deltag i foreningen skolens venner. Vi søger frivillige skolevenner til skoler i hele landet, og frivillige der vil indgå i det koordinerende arbejde i lokalforeningerne. 

Hvad er en skoleven?

En skoleven er en frivillig, der er tilknyttet en fast klasse i 2-4 lektioner om ugen. Skolevennen er et ekstra sæt hænder for klassen – men vigtigst af alt, så er det en støtte til den enkelte elev i fællesskabet.