Man skal hjælpe læreren og Opgaver en frivillig kan lave

normal
normal
Right
Man skal hjælpe læreren og Opgaver en frivillig kan lave

Det frivillige arbejde skal være et supplement til det pædagogiske arbejde på skolen. Som frivillig er din rolle at hjælpe læreren. 

Man skal hjælpe læreren

Det vil sige skolevenner kan løse konkrete opgaver i forbindelse med undervisning og aktiviteter, som understøtter lærerens arbejde. Det er op til det enkelte samarbejde med læreren og skolen at definer, hvilke opgaver det skal være. Måske har den frivillige nogle kompetencer at bidrage med i musik, syning af kostumer, faglig indsigt eller praktiske opgaver. 

Som frivillig skal man anerkende den formelle ledelse, den pædagogiske faglighed og de ansattes ansvar overfor børnene. Den frivillige yder sit bidrag, men det er lærerne, der har ansvaret for opgaveløsningen og undervisningen. En god fingerregel er at en opgave eller aktivitet skal kunne gennemføres uden brug af frivillige, så det er et positivt supplement og ikke en nødvendighed at bruge frivillige. 

 

Ud fra læreren og skolevennens ønsker, defineres det hvilke opgaver, den frivillige har. Det kan være: 

  • At være læsemakker
  • Deltage i timer og være lærerens ekstra hånd
  • Være støtte i frikvartererne
  • Stå til rådighed for elever med behov for ekstra opmærksomhed
  • Være en hjælpende hånd for elever med startvanskeligheder
  • Hjælpe med lektier  
  • Være samtalepartner for elever
  • Deltage på ekskursioner og i udeskoleaktviteter 
  • Dele ud af sin erfaring i aktivitetstimer 
  • Praktiske ad hoc-opgaver
grey
Left