Ledige stillinger

Ledige stillinger
Skolens Venner søger sekretariatsleder

Har du erfaring med og interesse for frivillighed, børns trivsel og skoleverdenen? Vil du hjælpe os med at udvikle frivilligorganisationen, Skolens Venner, og forankre vores koncept med bevilling fra Egmont Fondens spireprogram? Så læs videre og se om du er vores nye sekretariatsleder!

 

Skolens Venner er en forening af frivillige, der giver en hånd med i skolen. Vi arbejder for, at så mange børn som muligt mærker, at de bliver set og hørt – og at de oplever at få positiv opmærksomhed i hverdagen. Det gør vi fordi alle børn har ret til tryghed, voksenkontakt og nærvær. Fra 1. september starter vi et nyt projekt, der har fokus på at sikre organisationen som en del af civilsamfundets bidrag til skolebørns trivsel og læringslyst gennem et generationsmøde, og til det formål har vi brug for en stærk sekretariatsleder, der vil være med til at videreudvikle organisationen, styrke de frivillige skolevenners rolle i den offentlige bevidsthed, samt udbrede foreningens idégrundlag i interessentlandskabet.

Arbejdsopgaver

Vores nye sekretariatsleder skal have grundlæggende forståelse for foreningsarbejde, frivillige miljøer og konceptudvikling. Sekretariatslederen skal kunne lede og drive indsatsen i tæt samarbejde med den ansatte projektkoordinator og foreningens bestyrelse. Skolens Venners organisation baserer sig på frivilliges aktive indsats og engagement, hvilket sætter sit tydelige præg på ånden og stemningen i dagligdagen. 

Du vil have reference til landsbestyrelsen og have ansvaret for at lede foreningens sekretariat og dets aktiviteter. Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du i høj grad kan være med til at præge udviklingen indenfor projektets rammer.

Dine er primære opgaver er at:

 • Udvikle organisationen, så Skolens Venner bliver klar til at indfri skaleringsambitioner
 • Videreføre og nå de planlagte visioner, strategier og projektmål ift. forretnings- og organisationsudvikling, evalueringsdesign og inddragelse af børneperspektiver
 • Repræsentere Skolens Venner over for alle samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter, sammen med bestyrelsen
 • Bære det overordnede ansvar for at opbygge og drive netværk og partnerskaber på tværs af skole-, kommune- og frivilligområdet
 • Sikre strategisk kommunikation til skoler, lærere, frivillige og andre interessenter
 • Understøtte og rådgive bestyrelsen, vores lokalafdelinger i det politiske og organisatoriske arbejde
 • Arbejde målrettet med nye udviklingsopgaver, fremtidig finansiering og projekter.

Hvem er du?

Du finder det interessant at arbejde i en frivilligorganisation, hvor du skal være god til interessentvaretagelse og håndtering af en politisk agenda. Du er en erfaren og velovervejet leder og indstillet på at være i en lille organisation, hvor ikke to dage er ens. 

Vi har brug for en profil, der kan facilitere og styre udviklingsprocesser med en strategisk tilgang og fokus på projektmål. Dertil er det vigtigt for os, at du har fokus på fremdrift og har en naturlig gennemslagskraft, samt at du har organisatorisk indsigt, viden og erfaring fra en politisk ledet organisation. Måske har du et stort netværk inden for den regionale og kommunale verden?

Som person regner vi med, at du har energi og overskud, har gode samarbejdsevner og kan se dig selv dér, hvor der er fokus på mennesker og værdier. Din alder og uddannelse er ikke afgørende, men det er vigtigt, at du kan gå i spænd med en flok frivillige i alderen 50-80 år.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring med eller interesse for frivillighed, børns trivsel og skoleverdenen
 • Har erfaring fra en NGO, politisk styret- eller frivilligorganisation
 • Har erfaring med ledelse og kan sætte retning og rammer for sekretariatet
 • Har gode organisatoriske evner og erfaring med strategisk ledelse
 • Har dokumenteret erfaring med udviklingsprocesser
 • Har indblik i politik og samfundsforhold, og gerne et netværk på kommunalt og regionalt plan
 • Forstår at engagere og motivere mennesker og skabe forandringer gennem inddragelse af relevante interessenter
 • Har erfaring med økonomistyring og styring af projektøkonomi og kan være med til at udvikle en langsigtet sund økonomi for organisationen
 • Er en god kommunikator og formidler.

Hvem er vi?

Skolens Venner er en non-profit landsorganisation, der formidler frivillige til skoler. Skolevenner er frivillige, der bidrager med tillid, omsorg og nærvær, så børn har øget mulighed for at knytte relationer til voksne, hvilket kan have betydning for skoleelevernes videre vej gennem uddannelsessystemet. På nuværende tidspunkt har vi 7 lokalafdelinger med omkring 90 skolevenner, og vi har en uformel arbejdsform, er fagligt ambitiøse og drevet af en dybfølt vilje til at gøre en forskel for børn. Du kan læse mere om vores arbejde på www.skolensvenner.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår

Vi håber du kan starte den 1. september 2019, men vi venter gerne på den rette kandidat. Dertil er det en fordel, hvis du har mulighed for at deltage i Skolens Venners årsmøde i Roskilde d. 22. august 2019.

Løn efter erfaring og kvalifikationer.

Fuldtidsstillingen er begrænset til projektets løbetid på 12 måneder med mulighed for forlængelse. Det er projektets mål, at komme med i næste fase af Egmontfondens spireprogram, hvor en ventureinvestering vil forlænge ansættelsen.

I øjeblikket har sekretariatet kontor på Frederiksberg. Skolens Venner undersøger muligheden for at etablere kontor et andet sted i Storkøbehavn.

Ansøgningsprocedure og -frist

Hvis du har spørgsmål til stillingen så kontakt gerne Thøger Johnsen, formand for Skolens Venner, på tlf. 40 93 51 11 eller mail tj@skolensvenner.dk, eller projektkoordinator Sigrid M. Larsen på tlf. 61 26 74 07 eller mail sml@skolensvenner.dk.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest 24. juli 2019 på mail job@skolensvenner.dk. Samtaler vil blive afholdt i uge 32 og 33.

normal
Full