Kvalificering af arbejdet med frivillige i skolerne

normal
normal
Left
Kvalificering af arbejdet med frivillige i skolerne

Her kan du læse, hvordan vi arbejder med vidensindsamling.

Kvalificering af arbejdet med frivillige i skolerne

Hvordan arbejder vi med viden om frivillige?

 

Skolens Venner ønsker at samle viden om, hvordan man får det bedste ud af at have frivillige skolevenner i skolen. Vi ønsker at dele denne viden med skolerne, lærerne og skolevennerne, så de kan få endnu mere ud af ordningen med skolevenner.

 

Sådan bliver vi klogere

 

  • Vi tager på besøg. Besøgsrunder i hver lokalafdeling giver dybdegående kendskab til livet som skoleven og belyser de lokale forskelle, der er.
     
  • Vi undersøger. Hvert år gennemfører vi spørgeskemaundersøgelser for at skabe et billede af, hvordan skolevenner bliver brugt på skolerne. Vi spørger bl.a. om, hvem der er skolevenner hvor mange timer og hvilke glæder og udfordringer ordningen med skolevenner giver.

 

  • Vi deler ud af vores viden.  Vi udarbejder pjecer og vejledninger til lokalafdelingerne på baggrund af lovende praksis.

 

  • Vi arbejder sammen. Vi samarbejder med universiteterne om at kortlægge forskningen om frivillige i skolerne. Vores ambition er at gøre forskningen tilgængelig og anvendelsesparat for skolerne og de frivillige.

 

 

Støttet af TrygFonden

Med støtte fra TrygFonden kom vores ambition om at kvalificere arbejdet med frivillige i skolerne inden for rækkevidde – og nu er vi godt i gang med at indsamle viden.

 

Udgivelse om frivillige  

I starten af 2019 regner vi med at kunne offentliggøre en forskningsbaseret og praksisnær udgivelse om kvaliteten ved frivilligt arbejde i skolerne. Indtil da skriver vi løbende gode råd om arbejdet med frivillige skolevenner her på siden.

 

grey
Left