/Videnscenter

full
grey
Left
Velkommen til videnscentret

Vi samler viden om både skolevenner, børns trivsel og aktuelle problemstillinger. Her finder du ligeledes materialer udgivet af Skolens Venner.

Hvordan virker skolevenner på eleverne?

 

Sammen med Skolens Venner, har Socialt Udviklingcenter SUS identificeret seks områder, som skolevenner påvirker i det daglige arbejde, også kaldet virkefelter. God voksenkontakt gør en stor forskel for børns trivsel i skolen. En skoleven er et ekstra sæt hænder for klassen – men vigtigst af alt, så er det en støtte til den enkelte elev i fællesskabet. For eleverne opleves betydningen af skolevennen gennem en række af småhandlinger, f.eks. en hånd på skulderen, et opmuntrende ord, støtte til læsning eller til matematikopgaven, et lyttende øre eller en trøstende skulder.

SUS har identificerede virkefelterne ud fra observationer i timer med skolevenner, øvelser med elever, interviews med skolevenner, lærere og skoleledere og sparring med Skolens Venner.

grey
Full
Stemningen i klassen

Skolevennen agerer lynafleder for potentielle konflikter i klassen og hjælper elever med at holde koncentrationen. Eleverne undgår dermed at forstyrre andre elever, hvilket bidrager til en roligere stemning i klassen.

Elevernes faglige niveau

Når skolevennen er tilstede, kan flere elever få hjælp til deres opgaver, hvilket styrker deres faglige niveau. Der er især mere tid til at hjælpe de elever, som har det fagligt svært.

Individuel trivsel hos eleverne 

Skolevennen har tid til at give de enkelte elever opmærksomhed, lytte til dem og trøste dem som er kede af det.

Relationer 

Skolevennen tilbyder eleverne en nærværende voksenrelation og kan understøtte elever i at indgå i sociale relationer og fællesskaber i klassen.

Elevernes tro på egne evner

Skolevennen roser eleverne, og hjælper dem til at være vedholdende og få færdiggjort deres opgaver, hvilket styrker elevernes gåpåmod og faglige selvtillid.

Lærerens overskud

Skolevennen kan tage sig af de enkelte elevers behov, både fagligt og trivselsrelateret, hvilket giver læreren mere tid og overskud til at tage sig af resten af klassen.

Læs mere om virkefelterne her 

grey
Full
Kvalificering af arbejdet med frivillige i skolerne

Skolens Venner samler viden om, hvordan man får det bedste ud af at have frivillige skolevenner i skolen. Senest har vi publiceret en undersøgelse af frivillige skolevenners indsats og relationer.

Udgivelsen har fokus på den frivillige indsats og på relationen mellem frivillig og lærer og frivillig og elever. Som fagprofessionel, skoleleder eller interesseret kan du blive klogere på, hvad frivillige bidrager med i en skolekontekst, og hvad det kræver af skolen og samarbejdet at have skolevenner.

Seneste nyheder på LinkedIn

Er du nysgerrig på Skolens Venners færden i civilsamfundet? Følg med på vores LinkedIn, hvor vi deler om vores liv som frivilligforening.

Undersøgelser og projekter

 

Trivselsudfordringer ved skolestart

Dårlig skolestart kan skade chancer for job og uddannelse senere i livet. En undersøgelse viser, at børn med trivselsudfordringer havde lavere chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Rapporten har fulgt 4.875 børn født i efteråret 1995 fra skolestart til starten af 20'erne, og viser et tydeligt billede af, hvor vigtig en tryg skolestart er.

Læs hele rapporten fra VIVE her

 

Gode relationer og dialog

Skolens Venner tror på, at gode relationer og dialog er vejen til det gode skoleliv. Ifølge Professor Per Fibæk Laursen på DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, er dialog det centrale i god undervisning. Skolens venner har bedt Per Fibæk om at skrive et par ord om emnet.

Læs dem her

 

TrygFondens projekt fra Skolens Venner i Gribskov

For nogle år siden henvendte Merete Drud sig til frivilligcenteret i Gribskov Kommune. Hun havde nogle år været frivillig hjælper på forskellige skoler i kommunen og ville gerne udbrede skolevenner til flere skoler, elever og borgere.

Det blev til et projekt med Tryg Fonden, som du kan læse mere om her

 

 

normal
Full