om skolens Venner

OM SKOLENS VENNER

 

Skolens Venner blev stiftet i 2013 med det formål at skabe mulighed for et mere åbent og nærværende miljø i klassen, som kan fremme læring generelt for eleverne, og samtidig skabe bedre mulighed for at fremme social inklusion og læring for socialt sårbare.

Skolens Venner er en landsdækkende frivillig forening, som er organiseret i en landsforening, lokalforeninger og et lille lønnet sekretariat

Skolevenner støtter den enkelte elev i fællesskabet i klassen, og kan både have særligt fokus på de elever, der har det svært og mistrives, eller et mere generelt fokus på hele klassen, der giver lærerne overskud til at gøre noget ekstra for de elever, der har særligt brug for det. 

For eleverne opleves skolevennen som en tryg og rolig voksen, der kommer med opmuntrende ord, en støtte til læsning eller matematikopgaven, en hånd på skulderen, et lyttende øre eller en trøstende skulder. 

Læreren eller pædagogen har altid ansvaret for klassen og for aktiviteterne, skolevennen indgår i. Det er op til den enkelte skole at definere, hvilke opgaver det skal være. 

 

normal
Full
Vedtægter

Skolens Venners dna er foreningens vedtægter, som du kan læse ved at trykke herunder.

VORES HOLDNING

 

Vi arbejder for, at så mange børn som muligt mærker, at de bliver set og hørt – og at de oplever at få positiv opmærksomhed fra en nærværende voksen i hverdagen.

 

En god skolestart er afgørende

Med tillid, omsorg og nærvær bidrager skolevennen til at understøtte børns personlige, sociale og faglige udvikling. Det, mener vi, er en vigtig forudsætning for børns læring, selvværd og sociale liv - og senere for et godt voksenliv. 

 

Vigtige relationer 

Med en skoleven i klassen får læreren bedre tid til den enkelte elev. Det styrker relationerne mellem lærer og elev og betyder, at eleverne får mere voksenkontakt. Frivillige skolevenner er ekstra relation, en slags voksen ven, der er en ikke-professionel relation i barnets liv, som medvirker til at styrke elevernes udvikling. 

 

En skoleven er ikke en lærer eller pædagog

En skoleven hverken kan eller skal erstatte fagprofessionelt personale. Skolevenner indgår i lærerstyrede aktiviteter som en støtte til eleverne. Vi respekterer lærerne og pædagogerne som de fagligt professionelle og hjælper eleverne under deres vejledning. 

 

Vi samarbejder med de faglige organisationer

Det bærende element i Skolens Venner er klare retningslinjer og tydelige roller. Derfor samarbejder vi bl.a. med Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen, som støtter vores indsats for frivillige skolevenner på skolerne.

 

Oplev at gøre en forskel

Vores frivillige oplever at gøre en forskel. Som skoleven bliver du rig på gode oplevelser og relationer til elever, lærere og andre skolevenner. Du bliver en del af et engageret netværk og kan deltage i forskellige arrangementer og sammenkomster i lokalforeningerne, hvor glæder og oplevelser fra livet som skoleven kan deles.

 

Vi klarer rammerne, I nyder venskabet 

I Skolens Venner har vi mange års erfaring med, hvordan man får det bedste ud af frivillige på skolerne – og den viden deler vi med både skoler og frivillige.

Det er nemt at komme i gang med at blive eller få en skoleven. Vi sikrer kvaliteten i samarbejdet ved at stå for samtaler med både den frivillige skoleven, læreren og skolens kontaktperson.

 

Lokale venskaber 

Skolens Venner fremmer kontakten mellem lokalsamfundet og skolerne. En kontakt, som skaber respekt for lærernes og pædagogernes arbejde i befolkningen, og som åbner skolerne for den verden, der eksisterer uden for skolens mure. 

 

grey
Full
Bliv frivillig

Deltag i foreningen skolens venner. Vi søger frivillige skolevenner til skoler i hele landet, og frivillige der vil indgå i det koordinerende arbejde i lokalforeningerne. 

Få skolevenner

En skoleven er en frivillig, der er tilknyttet en fast klasse i 2-4 lektioner om ugen. Skolevennen er et ekstra sæt hænder for klassen – men vigtigst af alt, så er det en støtte til den enkelte elev i fællesskabet.