Hvorfor skal skolerne have frivillige skolevenner?

normal
normal
Right
Hvorfor skal skolerne have frivillige skolevenner?

Det at blive set og hørt er en meget vigtig faktor for en vellykket barndom. Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer.

Hvorfor skal skolerne have frivillige skolevenner?

Det at blive set og hørt er en meget vigtig faktor for en vellykket barndom. Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Det mindsker på sigt risikoen for social isolation, kriminalitet, sundhedsproblemer og arbejdsløshed. I skolerne inkluderes der mange børn med særlige behov, hvilket mindsker den tid den enkelte lærer har til hver enkelt elev.

I den didaktiske forskning er der bred enighed om, at den vigtigste faktor for elevers motivation og læringslyst er deres relation til læreren. Hvis vi derfor skal sikre, at alle unge får en chance i livet gennem uddannelse, er der brug for en forening som Skolens Venner, hvor man understøtter, at eleverne får gode relationer til de voksne i skolen.

Skolevenner har tid til at lytte til eleverne og giver dermed mere lærertid til klassen. 

Skolevenner er med til at åbne skolen ud mod samfundet og med til at skabe respekt om og støtte til lærernes arbejde ude i befolkningen. En respekt og støtte, der gør det nemmere for skolen at opfylde dens mål.

normal
Left
normal
normal
Left
Skoleven, Roskilde

”Ved at være der for dem, når de har brug for ekstra hjælp. Ved i nogle situationer at kunne bidrage med konkret viden fra mit liv og arbejdsliv”