Dialog

normal
grey
Right
Dialog

Skolens Venner tror på, at styrkelse af relationer og dialog er vejen til det gode skoleliv. I følge Professor Per Fibæk Laursen på DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, er dialog det centrale i god undervisning.

Gode relationer og dialog

Af Per Fibæk Laursen, professor DPU

Det centrale i god undervisning er dialog. Undervisning er ikke en produktionsproces, der kan styres og kontrolleres, men en samtale mellem levende mennesker uden nogen garanti for, hvad resultatet bliver. Vi har efterhånden en omfattende forskningsmæssig viden om, hvad der virker i undervisning. Hovedresultatet af forskningen i virkningsfuld og effektiv undervisning kan sammenfattes i, at god undervisning er dialogisk.

Forskningen giver indsigt i, hvad der virker i undervisning, hvad undervisning overhovedet er, og hvilke kvaliteter vi skal værne om og videreudvikle. Og forskningens væsentligste resultat er: Undervisning er dialog. De værdier, der er indeholdt i dialogbegrebet er i overensstemmelse med vigtige indsigter i den teoretiske forståelse af undervisning, der er udviklet i nyere tid. Herunder også med de erfaringer, der er gjort i dansk skole, og som ofte sammenfattes i det – ganske vist både uklare og rummelige – begreb dansk skoletradition.

Meningen med undervisning er, at eleverne skal lære af lærerne. Men undersøgelser af, hvad der fremmer denne læring viser tydeligt, at det forløber bedst, når læreren også lærer af eleverne. Læreren skal lære noget om, hvordan undervisningens emne tager sig ud set fra elevsynspunkt: Giver det mening for dem? Er det svært, let eller måske ligefrem trivielt for dem? Hvordan lærer eleverne bedst? Hvor meget har de forstået indtil nu? Dialogisk undervisning indebærer, at læreren bestræber sig på at undersøge elevernes perspektiv på indholdet og på undervisningen, og også interesserer sig for de grunde eleverne har til at tænke, føle og handle, som de gør.

Lærerne har intentioner og værdier, som giver retning og energi til det daglige arbejde, og som er afgørende for skolens kvalitet. Det er i høj grad dette personligt-professionelle engagement, der virker i undervisningens dialog og får eleverne til at lære. Hvis lærerne blot funktionæragtigt og med en arbejd-efter-reglerne attitude underviste uden den personlige glød, ville det betyde et dramatisk fald i undervisningens kvalitet og elevernes udbytte. Hvis læreren ikke er engageret, bliver eleverne det heller ikke, og uden engagement lærer de ikke meget.

Gode relationer mellem lærere og elever er en af de mest læringsfremmende kvaliteter i undervisning. Det er vigtigt for elevers læringslyst, at læreren interesserer sig for dem. Elevernes udvikling hæmmes, hvis lærere sætter betegnelser på dem og ”putter dem i kasser”. Læreren skal i stedet vise tillid til alle elevers udviklingsmuligheder og betragte det som en udfordring til sin egen undervisning, hvis elever ikke lærer noget.

 

normal
Left