Den gode skolestart

Skolestart
normal
normal
Right

FRIVILLIGE SKOLEVENNER

 

En trivselsindsats i indskolingen i samarbejde med Egmont Fonden

DEN GODE SKOLESTART

Langt de fleste børn har en god skolestart, men et mindretal på 11,6 % trives ikke. En dårlig skolestart trækker lange spor, da udfordringer ved skolestart kan følge børn senere hen i skolen og videre i uddannelsessystemet. Det er særligt relationer til andre børn og voksne, der er har betydning for børnenes skoletrivsel. 

Derfor har Skolens Venner indgået et spirepartnerskab med Egmont Fonden med fokus på den gode skolestart, da civilsamfundet kan spille en afgørende rolle i at sikre flere børn en god start på skolelivet. 

Spirepartnerskabet har til formål at gøre Skolens Venner i stand til at udbrede skolevenner til flere skoler og dermed nå markant flere børn, særligt børn i risiko for en dårlig skolestart

 

Flere trygge voksne

I overgangen fra dagtilbud til skolelivets nye, krævende rammer gør god voksenkontakt en stor forskel for børns trivsel. Forskning peger på, at bedre trivsel hænger sammen med mere voksenkontakt. En stabil, kendt voksen, der har blik for barnet, kan have stor betydning for, om et udsat barn har det godt i skolen. At kunne dele ens oplevelser med en betydningsfuld anden kan betyde, at problemer i skolestarten ikke vokser sig større og udvikler sig i negativ retning. Trygge voksne kan være med til at forebygge konflikter mellem jævnaldrene ved at bygge broer mellem børnegrupper og understøtte konfliktforståelse. De særligt sårbare børn har en ekstra udfordring, men trivselsproblemer i skolestarten kan findes hos alle børn. En skoleven er et ekstra sæt hænder for klassen – men vigtigst af alt, så er det en støtte til den enkelte elev i fællesskabet.

 

Skolevenner understøtter lærerstyrede aktiviteter

Det er først og fremmest lærernes og skolepædagogernes rolle og ansvar at skabe den klasse- rumsledelse og de relationer, der skaber de bedste rammer for de nye skolebørn.  Det er derfor vigtigt at understøtte lærerens altafgørende funktion, og her kan frivillige i skolen opfylde rollen som ekstra hænder og ekstra kendte voksne, der supplerer og understøtter de lærerstyrede aktiviteter.

 

Projektet med fokus på den gode skolestart er i perioden 2020 - 2023 og er finansieret af Egmont Fonden.

Egmont Fonden
normal
Full