Corona

Text background color
#2a60ae 0
Text color
#ffffff
Image Style
normal
SKOLEVENNER UNDER CORONA OG DIGITALE MULIGHEDER

Hvordan kan skolevenner fortsat gøre en forskel for elever under COVID-19?  I Skolens Venner er vi optaget af det spørgsmål. For hvordan kan frivillige spille en rolle for børn, der ikke trives og har ekstra brug for faglig og social støtte, når de ikke kan være fysisk tilstede?

 

”Social lektiehjælp” kaldte en skoleleder det, da Skolens Venner under corona-nedlukning i foråret spurgte til, hvilke behov hun oplevede hos de elever, der havde det svært. Dvs. behov for støtte og hjælp til det faglige, men i lige så høj grad et lyttende øre og en digital håndsrækning ift. motivation og vedholdenhed.'

 

Hvad kan en skoleven i en coronatid?

Online kan skolevennen gøre en forskel for eleverne ved at være en stabil voksen, der giver dem positiv opmærksomhed, er et lyttende øre til stort og småt og ikke mindst det faglige. De bliver knyttet op på udvalgte elever i deres klasse efter aftale med deres lærer og hjælper f.eks. med læsning, lektiehjælp eller får en god snak via Zoom, Teams eller Messenger. Så er man som skoleven med inde i klassen via en iPad. Er klassen hjemsendt, kan skolevennen og eleverne begge koble sig op online. I de situationer, hvor skolens fysiske udformning og den aktuelle vejrsituation tillader det, er det også muligt at udendørs skolevenner deltager i udeskole.

 

Hvad kræver det?

  • En Ipad, en computer eller smartphone.
  • Snak om hvilken onlinekanal, der passer. Man kan få kontakt via Skype, Zoom, Teams eller Facebook Messenger. Det vigtige er at man kan både høre og se hinanden.
  • Forventningsafstem hvor ofte, der skal være kontakt og hvor længe.
  • At skolevennen har lyst, overskud og gå-på-mod og at elevernes behov bliver sat i centrum. 
  • Positive forventninger er afgørende for en succesoplevelse.
  • Det fungerer godt med et headset eller høretelefoner, så går lyden bedre igennem.

 

Alt skal aftales lokalt mellem lærer og skoleven og tilpasses lokale behov. Det er frivilligt om det er noget man vil benytte sig af – både som skole og skoleven. Bliv inspireret af fire forskellige cases. 

 

normal
Full
Case 1: Skolevennen er med online i klassen, der fortsat er på skolen

Lise, der er skoleven i Roskilde, har fundet på en måde at læse med eleverne fra sin klasse, selvom hun ikke er tilstede på skolen. Sammen med læreren har hun aftalt at sidde klar på computeren nogle timer om ugen, og så kan eleverne én efter én få læsetid med deres skoleven fra en Ipad i klassen, hvor Lise er koblet op på teams. Læreren sender på skift elever hen til Ipaden, mens læreren fortsætter undervisningen for de andre elever. Det giver eleverne mulighed at få 1 til 1 voksentid, ro til at læse højt og ekstra opmærksomhed fra en stabil voksen.

Lise beder eleverne at holde deres bog op foran kameraet, så hun kan tage et billede af teksten og kan på den måde følge med og hjælpe eleverne igennem svære ord.

Det er læreren der vurderer, hvilke elever, der har brug for at have 10-20 minutter sammen med skolevennen på Ipaden.

Case 2: Udendørs skoleven

Inger, der er skoleven i Hørsholm, har været med i undervisningen udendørs. Alle elever har fået deres egen yogamåtte til at sidde på udenfor. Inger er en ekstra hånd, der går rundt mellem yogamåtterne og snakker med eleverne om dansk grammatik eller giver lidt ekstra tid og hjælp til dem, der har brug for det. Nogle elever sidder i små grupper af to og to og løser opgaverne sammen. Inger har selv et eksemplar af bogen, der undervises i, så eleverne og hende kan holde afstand, når de taler om noget i bogen.

Case 3: Online skoleven til online klasse

Bente, der er skoleven i Hørsholm, har været med til onlineundervisning på teams. Hun sidder med når klassen får klasseundervisning online og kan være tilknyttet enkelte elever efter aftale med læreren.

Case 4: Online skoleven til online elev

Mette, der er skoleven i Roskilde, har været koblet op med en enkelt elev, som læreren havde lagt mærke til havde brug for lidt ekstra opmærksomhed. Hun kom ikke altid til onlineundervisning og læreren var usikker på, hvor meget hun fik ud af skoledagen derhjemme. Pigen er to-sproget, har forældre der ikke der fagligt ikke kan hjælpe hende, og deler værelse med mindre søskende, som enten sover eller leger, når pigen skal hjemmeskole foran computeren.  Mette kobler sig derfor på Facebook Messenger med pigen om morgenen, får sagt at hun skal sætte sig i køkkenet, så hun har ro til at være i hjemmeskole. De læser dansk sammen online to morgenener om ugen samt taler om det, pigen er optaget af ellers ville sidde helt alene med. På den måde er skolevennen en form for strukturstøtte til de elever, der ikke nødvendigvis har en solid voksenstøtte og hvor hverdagen derfor kan blive meget uoverskuelig. Det hjælper eleven til at blive motiveret til at deltage i onlineundervisning, men også til at afklare rammerne, som fx hvor man skal sidde i huset for at kunne deltage eller hvornår man skal stå op.

Hvis der er behov for at hjælp til at oprette eller installere programmer, hjælper Skolens Venners sekretariat gerne. Vi sidder også klar, hvis der er brug for sparring eller gode råd i forbindelse med indsatsen. Så tøv endelig ikke med at kontakte os på sekretariat@skolensvenner.dk

normal
Full