Børneinddragere

Skolens Venner søger børneinddragere

 

 • Vil du gøre en forskel for børns trivsel og læring?

 • Vil du prøve kræfter med evalueringsprojekter og styrke dine faglige kompetencer?

 • Vil du være med til at inddrage børns stemmer?

grey
Full

Hvis svaret er ja, er det dig, vi leder efter! I Skolens Venner søger vi lige nu frivillige børneinddragere til en nystartet indsats, som vil bidrage til at skabe viden om værdien af frivillige i folkeskolen fra børnenes perspektiv.

 

Som børneinddrager bliver din vigtigste opgave at bidrage til, at Skolens Venners indsats baserer sig på viden og indsigt i børnenes ønsker, oplevelser og behov. Du indgår i et projekt, hvor du kommer til at bringe dine metodiske og analytiske kompetencer i spil og blive klædt på til opgaven af Socialt Udviklingscenter SUS. Sammen med en anden børneinddrager skal du lave en kvalitativ dataindsamling med eleverne i en folkeskoleklasse samt analysere på det efterfølgende. Du får desuden et indblik i, hvordan man som lille NGO arbejder med viden og evaluering og hvordan teori bliver til praksis. 

Vi forventer at 2-3 dage i alt til studierelevant frivilligt arbejde. SUS har udviklet et evalueringskit, du får oplæring i og som indeholder en drejebog for besøget i en klasse. Det er op til dig, hvilke øvelser og lege fra kittet, du vil basere dataindsamlingen på. Materialet er baseret på SUS egne erfaringer med evaluering af skolevenner ud fra et børneperspektiv. 

Der er også mulighed for at blive inddraget i processerne med evaluering og udvikling af indsatsen, der tilpasses og justeres løbende på baggrund af erfaringerne. Du er også velkommen til at bruge os og vores praksis til semesterprojekter eller andre praksisorienteret projekter. 

 

Hvad indebærer det 

 • 1 dags uddannelse hos Socialt Udviklingscenter SUS med fokus på evaluering med børn og metoderne i undersøgelsesdesignet og evalueringskittet den 7. eller 8. september 2021 (i København).
 • 1 dags dataindsamling i en folkeskoleklasse (2 lektioner i en 1-5. klasse på Sjælland) sammen med en anden børneinddrager i september samt efterfølgende bearbejdning og analyse af data. 
 • 1/2 dags opsamlingsmøde hos Socialt Udviklingscenter SUS 7. eller 12. oktober 2021 (i København).

 

Hvem er du

 • Du er kandidatstuderende på en relevant uddannelse. Du er metodisk stærk og har en bred og nuanceret viden om, hvordan sociale relationer og kulturer udfolder sig i forskellige grupper og møder mellem mennesker. 
 • Det er en fordel, hvis du allerede har erfaring med kvalitative metoder, men det er ikke et krav.
 • Du har lyst til at arbejde med børn, og synes at det er vildt spændende at se verden fra deres perspektiv.
 • Du er optaget af samspillet mellem de offentlige velfærdsområder og civilsamfundet.
 • Du har interesse i undersøgelses-, analyse-, evaluering- og udviklingsopgaver inde for social – og uddannelsesområdet.

 

Hvad er en skoleven

Skolevenner er frivillige, der understøtter lærerstyrede aktiviteter i skolen og er tilknyttet en fast klasse 2-4 lektioner om ugen i skoletiden. Skolevenner gør en forskel for børns trivsel og læring i skolen, som på sigt er med til at understøtte, at flere børn og unge er i stand til at gennemføre 9. klasses afgangseksamen og få en vej ind i uddannelse og beskæftigelse.

Skolens Venner er en lille, landsdækkende NGO med kvalificeret viden om værdien af frivillighed i skolen, et partnerskab med Egmont Fonden, og en ambition om at skolevenner kan blive en del af skolehverdagen for mange flere børn i Danmark. Læs mere her.

 

Praktisk

Opgaven er frivillig og ulønnet.  Du får betalt al transport og forplejning under aktiviteterne.

Tag meget gerne kontakt allerede nu! Deadline for tilmelding er 26. august til Sigrid M Larsen på sml@skolensvenner.dk. Har du spørgsmål, kan du skrive på samme mail, eller ringe på tlf. 6126 7407

 

normal
Full
børneinddragere
Text background color
#2a60ae 0
Text color
#ffffff
Image Style
normal