/Advisory board

normal
normal
Right
Advisory board

Advisory Boardet er et rådgivende forum, der fungerer som faglig, kreativ og strategisk sparringspartner for Skolens Venner.

Formål

Advisory boardet består af faglige ressourcepersoner, der kan bidrage til foreningens strategi, udvikling og netværk gennem ikke-bindende rådgivning til ledelsen af Skolens Venner.

  • Rådgive, nuancere, komme med nye perspektiver og stille de gode spørgsmål, der kan være med til at udvikle Skolens Venner.

  • Virke som ambassadører, og hjælpe os med at skabe opmærksomhed blandt flere interessenter – især der, hvor Skolens Venner ikke er så kendte endnu.
  • Give input til, hvad boardet opfatter som relevante udviklingsmuligheder

Advisory Boardet skal således understøtte og styrke Skolens Venners organisatoriske udvikling og faglige indsats.

 

Medlemmer af Advisory Board

 

Elsebeth Jensen, uddannelseschef VIA læreruddannelse, forfatter til ”Didaktik. Praktikbog 1 til læreruddannelsen” og ”Fællesskab i skolen” med Svend Brinkmann.

 

Per Fibæk Laursen, Professor DPU Aarhus universitet, forfatter til en lang række bøger om bla. pædagogik, didaktik, relationskompetencer og målstyring.

 

Dorte Andreas, Næstformand i Skolelederforeningen, har deltaget i referencegruppe i Skolens Venner og er kontaktperson i Skolelederforeningen, tidligere lærer og skoleleder

 

Thomas Andreasen, medlem af forretningsudvalget, Danmarks Lærerforening, har deltaget i referencegruppe i Skolens Venner og er kontaktperson i Danmarks Lærerforening, tidligere lærer

 

Suna Christensen, Phd, Konsulent i Noise med speciale i supervision / coaching, aktionslæring og evalueringer i skoler og organisationer, forfatter til ”Bæredygtig undervisning”, bestyrelsesmedlem i Cykling uden Alder.

 

Lene Jensby Lange, indehaver af firmaet Autens, som arbejder med strategisk skoleudvikling, innovation og visionsudvikling og læringsrum. Hun er med i flere internationale skolenetværk, bl.a. med fokus på skolers samarbejde med lokalsamfundet.

 

Line Grove Hermansen, EMBA, journalist og konsulent, tidligere kommunikationsdirektør, UNICEF Danmark, kommunikationschef hos SOS Børnebyerne samt talsmand for Danmarks Indsamling.

 

Morten Bruun Petersen, strategisk forretningsudvikler, København Professionshøjskole, tidligere projektchef, Novo Nordisk Fonden, tidligere pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriet, kursusleder og underviser på Professionshøjskolen.

 

Lene Rosendal Mortensen, MPA, Chefkonsulent på skoleområdet, Rødovre Kommune, tidligere skoleleder og skolelærer.

 

Thomas Gartoft, medlem af hovedbestyrelsen i Skole og Forældre og bestyrelsesformand for skolebestyrelsen på Søndermarksskolen i Rønne. 

 

grey
Full