Kernefortælling/Vision

normal
normal
Right
Kernefortælling/Vision

Skolens Venner er med til at give eleverne større selvværd, ved den tryghed som tillid, omsorg og nærvær skaber. Når der er en skoleven i en klasse, får læreren bedre tid til de enkelte elever, det styrker relationerne mellem lærer og elev, samtidig med at eleverne får opmærksomhed fra skolevennen. Det betyder at eleverne får mere voksenkontakt. Skolevenner er derfor med til at styrke elevernes personlige, sociale og faglige udvikling.

Om skolens venner

Skolens venner kæmper for at så mange børn som muligt bliver set og hørt – at de oplever at få positiv opmærksomhed. At så bange børn som muligt mærker at de bliver set og hørt. 

Skolens Venner skaber kontakt mellem befolkningen og skolerne. En kontakt som skaber respekt for lærernes arbejde i befolkningen og som åbner skolerne for den verden, der eksisterer uden for skolens mure. Skolevenner giver også øget mulighed for at praktiserer udeskole, hvor undervisningen foregår nye steder.

Skolens Venner sikre kvalitet i ordningen med skolevenner på skolerne. Vi holder samtaler med både de frivillige skolevenner, læreren og skolens kontaktperson. Det er vigtig at både skoleven, lærer og skolens ledelse fra begyndelsen håndterer en ny skoleven på den bedste måde. Skolens Venner har erfaring med hvordan man får det bedste ud af frivillige på skolerne, hvilket vi vejleder både skole og frivillig i. Skolens Venner har også på baggrund af sine erfaringer udarbejdet en venskabsaftale, der ligeledes sikre at skolevenskabet bliver til alles bedste.

Den frivillige skoleven oplever at gøre en forskel, får gode oplevelser, personlig udvikling, glæde og relationer til elever, lærer og andre skolevenner. Skolens Venner arrangerer sammenkomster hvor skolevenner, lærere deler viden, glæder og udfordringer fra livet som skoleven.

Skolens Venner indsamler praksiserfaringer og forskningsresultater om brugen af skolevenner. Derfor trækker Skolens Venner på den pædagogiske forskning fra ind- og udland. Vi indsamler praksiserfaringer både fra skolevenner og de lærere, der har skolevenner.Vi deler denne viden til skolevennerne, lærerene og skolens ledelser

Frivillige kan og skal ikke erstatte fagprofessionelt personale. Skolevenner indgår kun i lærerstyrede aktiviteter og er en støtte til læreren. Det er det bærende element i Skolens Venner at der er klare retningslinjer og tydelige roller. Derfor samarbejder vi med DLF, Skolelederne, De frie skolers lærerforening. Vi respekterer lærerne som de fagligt professionelle og hjælper dem under deres ledelse. Skolens Venner sikre at skolevenner ikke bliver brugt til at erstatte lønnet personale.

normal
Center