Du er her

Vidensdeling

Vidensdeling

På denne side lægger vi artikler, litteratur og links til materiale om det at være frivillig skoleven.

I vores blok kan skolevenner skrive om deres oplevelser med at være frivillig skoleven, klik her og kom ind på blokken:

 

Link til det frivillige skolevenprojekt i Odense ”Seniorer i Skolen”

http://www.ritetautskola.org/files/hsis-dan-web.pdf

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Anmeldelse af: Dialog af Per Fibæk Laursen

I bogen Dialog med undertitlen ”Realistiske ambitioner for folkeskolen”, tager Per Fibæk Laursen (PFL) læseren med på en spændende rejse gennem filosofien og forskningen omkring skolen. Helt fra Platon og Sokrates og op til de førende pædagogiske og didaktiske forskere i vores tid. Samtidig med at han modigt giver et bud på, hvad god undervisning er. Hans indledende statement er: ”Den danske folkeskoles undervisning er af så høj kvalitet, at den vanskeligt kan blive bedre”, hvilket er en meget modig og sjælden indledning på en videnskabelig bog om didaktik og pædagogik. Men PFL får kørt dette statement flot i mål på de næste ca. 200 sider. Han gennemgår en lang række af de utallige forsøg fra regeringen, folketinget eller kommunalbestyrelserne på at forbedre skolen gennem de sidste 25 år, og med belæg i forskningen og utallige undersøgelser konkluderer han, at effekten af alle disse indgreb ikke har haft nogen nævneværdig effekt på kvaliteten af skolen, udover at de har kostet rigtig mange penge, og i en del tilfælde har fungeret som stopklodser for den gode undervisning.

PFL går videre med at definere begrebet ”god undervisning” og siger kort og godt, at ”god undervisning” er dialogisk. Han underbygger sin påstand gennem en gennemgang af en række filosoffer og forskere og får i denne gennemgang sandsynliggjort, at påstanden faktisk er tæt på en ”sandhed” om, hvad god undervisning er.

PLF går i den næste del af bogen i gang med at udvikle sin ”dialog model”, hvor han bruger bogstaverne i ordet ”dialog” som overskrifter på, hvordan han ser indholdet i en dialogisk model for undervisning.  I modellen kommer han rundt om autencitet, evaluering, relationskompetence, indholdsmæssig klarhed, målstyring, læringsorientering, organisation og klasseledelse, passende niveau af variation og ambitionsniveau samt feedback. Hans gennemgang af alle disse metodiske og didaktiske elementer bliver understøttet af hans oplevelser som skoleven på Himmelev skole hos folkeskolelærer Camilla Agger Larsen. Denne kobling mellem gennemgang af forskning og læringsfilosofi på den ene side og autentiske oplevelser i 5 b på den anden side skaber en rigtig spændende og god kobling. I hvert underafsnit af dialogmodellen har Camilla Agger Larsen og PFL inddraget virkelige hændelser i den nuværende folkeskole, til den mere teoretiske gennemgang, hvilket giver bogen en troværdighed, som man ofte ikke finder i forskningsbøger om pædagogik og didaktik.

Bogen er et spændende opgør med NPM’s tese om, at alt bliver bedre, hvis vi bare i et højt tempo topstyrer og måler på alt, samtidig med at alt det vi ikke kan måle (fx dannelse) nedprioriteres. Samtidig er bogen et befriende opgør med, at al forskning skal foregå i et elfenbenstårn langt væk fra dagliglivet på landets skoler. Man må håbe, at PFL inspirerer andre forskere indenfor didaktik og pædagogik til at blive skolevenner, så de både kan gøre en konkret forskel for eleverne i skolen og samtidig får et mere konkret udgangspunkt til deres forskning.

Thøger Johnsen – Formand for Skolens Venner og rektor emeritus Frederiksberg Seminarium