Du er her

Bliv medlem

Det koster kun 100 kroner om året

Til gengæld kan du som medlem af Skolens Venner være med til at skabe foreningen.

Du får adgang til generalforsamlingen i både lokalafdelingen i dit eget område og landsforeningen, og kan stille op til både den lokale og til den landsdækkende bestyrelse.

Hvis der ikke er en lokalafdeling af Skolens Venner, kan du med støtte fra landsforeningen være med til at oprette en sådan.

Du kan blive tilknyttet de fremtidige projekter foreningen indgår i både de nationale (skolerigsdagen, folkemødet og andre nationale konferencer og møder om skoleforhold) og internationale (EU projekter om skole og frivillighed eller projekter under FN om børn og skole).

Du vil modtage informationsbreve om udviklingen af foreningen og de mange projekter på din mail.

Du kan blive tilknyttet dit lokale frivilligcenter og de projekter Skolens Venner arbejder med i dit lokalområde sammen med de øvrige frivillige organisationer.