Du er her

Bliv ven med en skole. Det udvikler både dine egne og elevernes kompetencer.

Hvem kan blive frivillig?

At blive ven med en skole kræver ikke nogen speciel uddannelse, men et engagement og glæde ved - sammen med lærerne og pædagogerne - at give skolens elever en rigtig god skolegang. Skolevenner kan være alt fra studerende til pensionister samt virksomheder og organisationer.

 

Hvad giver skolevennerne til eleverne?

Eleverne får større individuel opmærksomhed - der bliver mere tid til den enkelte elev, såvel i den almindelige som understøttende undervisning, mere omsorg for inkluderede elever og elever med særlige udfordringer som fx læsehandicap og koncentrationsbesvær, fordi undervisningen lettere kan differentieres, så alle elever får stoffet på den måde, de bedst kan forstå det. Lektiehjælp og mulighed for flere ekskursioner og udeskoleaktiviteter er ligeledes områder, hvor skolevennerne kan deltage. Erfaringer fra udlandet tyder på, at alle elever trives bedre og lærer mere, hvis der er koblet en skoleven på deres klasse.

 

Hvad får du ud af at være skoleven?

Som skoleven er du sammen med lærerne og pædagogerne med til at gøre skoledagen endnu bedre for eleverne. Arbejdet som skoleven giver dig mange gode oplevelser og ifølge skolevenner fra både ind- og udland en rigtig masse livsmod og livsglæde. At være skoleven øger din kreativitet, din indlevelsesevne, dine evner til samarbejde og giver dig indsigt i børnenes forunderlige verden.