Du er her

Om Skolens venner

Bestyrelsen for Skolens Venner

Formand:

Thøger Johnsen, Hørsholm

Tidl. rektor for Frederiksberg Seminarium/Institut for Skole og Læring, Metropol. Nu seniorkonsulent på Københavns Universitet indenfor udeskole og friluftliv. Medinitiativtager til Skolens Venner.

Næstformand:

Carsten Hogstad, Roskilde

48 år i skolens tjeneste som lærer, skoleleder, forvaltningschef og sprogskoleleder. Tidl. næstformand i Skoledirektørforeningen i Frederiksborg Amt. Formand for Svogerslev lokalråd (Roskilde). Medinitiativtager til Skolens Venner.

Kasserer:

Lise Hogstad, Roskilde

Tidl. administrations- og sekretariatsleder på Frederiksberg Seminarium/Institut for Skole og Læring, Metropol. Initiativtager og tidl. formand for Landsforeningen for Skolesekretærer. Medinitiativtager til Skolens Venner.

Medlemmer:

Britta Bang, Silkeborg

Har siddet med i politik i Silkeborg kommune 12 år for Venstre samt en periode i Århus Amtsråd og Region Midtjylland. Bl.a. næstformand i Børne- og ungeudvalget. Sidder i bestyrelserne for Teknisk Skole, HF/VUC og Studierådet ved Læreruddannelsen i Silkeborg. Formand for Skole for udviklingshæmmede/senhjerneskadede.

Bjørn Engsig: Tidl. medlem af styrelsesdirektion i Finansministeriet. Stifter af Frivilligdanmark til fremme af aktivt medborgerskab, herunder oplæg og udviklingsprojekter for kommuner, råd og staten. Sidder pt. I flere bestyrelser på det frivillige område, herunder Center for Frivillighed og Selvhjælp.

 

 

Nils-Georg Lundberg, Hjørring kommune

Tidligere rektor for Hjørring Seminarium og formand for Lærerseminariernes Rektorforsamling, tidligere dekan ved professionshøjskolen University College Nordjylland. Formand for bestyrelsen for Hjørring Gymnasium og HF. Medlem af Den Danske Unesco Nationalkommission og formand for styregruppen for de danske Unesco skoler.