Du er her

Tilmeld din skole

Hvad får en skole ud af at være med i Skolens Venner?

Skolens Venner arbejder med:

  • at sikre kvaliteten i det frivillige arbejde som skoleven, 
  • at rekruttere frivillige til skolerne (gennem vores hjemmeside og omtale i medierne),
  • at indsamle og formidle viden om, hvordan skoler og deres skolevenner får mest ud af venskabet. Skoler, der har meldt sig til Skolens Venner kommer på vores Danmarkskort, så interesserede potentielle skolevenner kan finde skolen. Skolen får adgang til vores hjemmeside, hvor den kan oprette og vedligeholde sin egen side om skolen samt lægge et ansøgningsskema og venskabskontrakt.

Hvor meget arbejde er der for en venskabsskole?

Skolens opgaver i forbindelse med medlemskab af ”Skolens Venner.”

  • Det er vigtigt på forhånd, at afklare holdningen hos medarbejderne til et samarbejde og medlemskab af ”Skolens Venner.” Derfor anbefaler vi, at spørgsmålet drøftes på et møde i skolebestyrelsen, samarbejdsudvalget og/eller Pædagogisk Råd.
  • Når skolen melder sig ind i Skolens Venner udarbejder skolen en præsentation af skolen der lægges på Skolens Venners hjemmeside (se vedlagte eksempel).

Når der kommer henvendelser fra potentielle skolevenner

  • Ansøgninger om skolevenskab sendes til skolens kontor pr. mail eller brev.
  • Skab en fast rutine, hvor ansøgninger om skolevenskab registreres og, hvor der sendes et svar til ansøgeren om den videre proces.
  • Vurderingen af ansøgernes egnethed samt efterfølgende samtale anbefaler vi henlagt til den eller de lærere/lærerteams, der efterfølgende skal samarbejde med skolevennen. Ender samtalen i enighed underskriver skolen og den frivillige en venskabsaftale, som hentes på vores hjemmeside, og skolens kontor indhenter en børneattest.
  • Vi anbefaler, at skolen har en tovholder for skolevennerne (det kunne være skolesekretæren), så besked om f.eks. sygdom og aflyst undervisning kommer til skolevennen. I Odense kommune har skoleforvaltningen ansat en pensioneret skoleleder som kontaktperson i 10 timer om ugen. Kontaktpersonen sørger på skolernes vegne for at aftaler og papirer ordnes. Samtidig rekrutterer kontaktpersonen nye venner til skolerne. En ordning der pt. har skabt 46 frivillige på 15 forskellige skoler i Odense

 

Syn på skolevenner fra en lærer, en skoleleder og en pædagogisk udviklingschef

Synspunkterne stammer fra Odense kommune, hvor man gennem en årrække har erfaringer med skolevenner i projektet Seniorer i Skolen.

Beretning fra en lærer:

Hver onsdag i to lektioner med fysik/ kemi har jeg en senior med, som er en del af gruppen Seniorer i Skolen. Senioren har, da hun var aktiv på arbejdsmarkedet, arbejdet på Syddansk Universitet, så hun er vant til at være i et laboratorium. Derfor er det oplagt, at hun hjælper til i undervisningen i fysik/ kemi, hvor vi ofte laver forsøg. Det er dejligt at have senioren med, ikke kun fordi hun kender et laboratorium, men når der bliver flere og flere i klasserne, og eleverne gerne vil have hjælp til det ene eller andet, så er det rart, at der er en undervisningsassistent med, som faktisk er det, som senioren er. Senioren hjælper med alle de praktiske ting som at dele papir ud til eleverne, finde ting frem og sætte en opstilling korrekt op – så kan jeg koncentrere mig om, det som er vigtigst: at undervise eleverne i faget.

Skoleleder:

Jeg valgte at gå med ind i en ordning med seniorer på mine 3 skoler, fordi jeg ved, at en del af alle dem, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, stadig har et behov for at have en tilknytning til vigtige institutioner i vores samfund. På samme tid synes jeg også, at jeg som skoleleder har pligt til at sørge for, at mine elever får al den opbakning og støtte i forbindelse med deres undervisning, som jeg overhovedet kan give dem. Lige nu har jeg 2 seniorer på Søhusskolen. Jeg ser og hører at eleverne ser frem til den dag hver uge, hvor de har 2 voksne i klassen. Ordningen er en kæmpesucces.

Udtalelser fra skoleleder på Paarup skole:

Seniorer er ikke lærere, men en supplerende ressource. Vi er ikke afhængige af dem, men de hjælper lærerne og aflaster dem fra noget arbejde. De er et godt supplement til undervisningen. De er ekstra flødeskum på kagen.

Udviklingschef i Skoleafdelingen, Odense Kommune:

Seniorer i Skolen er et godt eksempel på, hvordan vi med skolen som centrum både får givet seniorer nogle meningsfulde og livgivende oplevelser, får flere voksne der kan bidrage til børn og unges læring og udvikling og får givet lærerne nogle ekstra ressourcer. Det er et projekt med tre vindere. Folkeskolen skal skabe læring, udvikling og trivsel for børn og unge – og skolen er en betydende del af et lokalsamfund. Seniorer i Skolen er et eksempel, hvor dette supplerer hinanden. I fremtiden kommer folkeskolen til at samarbejde meget mere med aktører i det omliggende samfund, og seniorerne er her en stor ressource.